Allt om utbildning i Kina

Utbildning i Kina är ett statligt styrt system som leds utav landets utbildningsdepartement och dess utbildningsminister, i skrivande stund Chen Baosheng. Alla medborgare måste gå i skolan. Detta betyder att alla medborgare har rätt att få minst 9 års lärande. All undervisning finansieras utav Kinas regering. Denna obligatoriska utbildning omfattar sex års grundskola, från det att barnet är 6 eller 7 år. Efter det finns en treårig utbildning som kallas för lägre mellanskola för åldrarna 12 – 15 år. Du kan sedan välja att studera vidare på en akademisk utbildning eller en yrkesmässig, detta kan jämföras med Sveriges gymnasium. Vanligtvis så följs detta av flera års högre utbildning på högskola och universitet.

Kinas utbildningssystem är det största i världen. I juni 2018 räknades det till 9,75 miljoner studenter som tog Gao Kao, den internationella högskoleutbildningsprövningen. Kinas utbildningsdepartement uppskattar att det idag är över 99 procent av skolåldersbarn som har fått en nioårig allmän grundutbildning. Under de senaste åren har antalet internationella studenter ökat betydligt. Under 2018 meddelade utbildningsministeriet att där var totalt 489 200 internationella studenter som studerade i Kina år 2017. Andelen av befolkningen som ansöker till högskola har också växt betydligt. År 1978 var det 1,4 procent av befolkningen som gick på högskola. Denna siffra har nu växt till 20 procent. Samtidigt förbättras kvaliteten i Kinas utbildning genom stora insatser i skolans reformer.

Grundskoleutbildning

I Kina är grundskolan som nämnts ovan obligatorisk och varar i 6 år. Skolan startas när barnen är 6 eller 7 år gamla, beroende på vilken provins du bor i. Undervisningsspråket är mandarin. Ett skolår består av två terminer som varar från september till juli. Elever deltar i klasser fem dagar i veckan och grundskolan innehåller för närvarande nio obligatoriska kurser. Dessa kurser inkluderar kinesiska, matematik, natur, samhällsstudier, kroppsutbildning, musik, arbetskunskap, ideologi och moral. Främmande språk går även att delta i, men det är en valbar kurs. För att kunna ta examen ifrån grundskolan är det nödvändigt för eleverna att bli godkända i både kinesiska och matematik.

Mellanskola och gymnasieutbildning

Mellanskola varar i tre år efter att du har avslutat grundskolan. För att eleverna ska få lov att ta examen här, krävs det att de som student deltar i alla examinationer och uppfyller minimikraven. Här blir eleverna speciellt testade i ämnen som kinesiska, matematik, kemi, fysik, främmande språk och politik. Efter att du har avslutat mellanskolan har du avslutat ditt nioåriga utbildningsprogram. Efter examen kan du välja att gå på en akademisk gymnasieskola eller yrkesutbildning. Allmän akademisk gymnasieskola varar i tre år, och en yrkesutbildning varar i tre eller fyra år beroende på yrke. Studenter som vill fortsätta på den akademiska vägen måste klara inträdesprovet. Om du vill studera högre efter avslutad gymnasieutbildning behöver du genomföra NCEE.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning erbjuds både på gymnasienivå och efter gymnasienivå. Dessa utbildningar är högt sysselsättningsinriktade och gör eleverna fullt förberedda på att kunna gå direkt in i arbetsmarknaden efter att examen tagits. Vissa utbildningar ger dock tillgång till vidareutbildningar, särskilt inom tekniska yrkesspecialiteter. Dessa ämnen brukar kräva två till tre års heltidsstudier efter att ha avslutat gymnasiet. År 2000 gjorde dock utbildningsdepartementet det möjligt för studenter som tagit examen ifrån yrkesskolan att ta NCEE och bli antagen till högre utbildningsprogram på universitetsnivå. Andelen gymnasielever som väljer att gå in på yrkesinriktade och tekniska skolor har ökat betydligt ifrån år 1980 då endast 19 procent valde att gå denna väg.

Högskoleutbildning

Högre utbildning ges av olika slags institutioner som exempelvis allmänna och tekniska universitet, specialiserade institutioner, professionella universitet, militära institutioner, medicinska skolor och högskolor av olika slag. Huruvida en student kommer in på universitetet beror i första hand på hur bra denne utförde NCEE-provet. Studenter som hade enastående akademiska prestationer i gymnasiet kan ibland beviljas undantag ifrån ett inträdesprov och rekommenderas direkt till ett universitet. Vissa privata institutioner är också undantagna från NCEE och accepterar alla studenter som har råd med studieavgifterna. De främsta och mest prestigefyllda universiteten har dock högre antagningsstandarder och kräver högre NCEE- poäng ifrån sina sökande än andra institutioner. Inträde till högre utbildning är mycket konkurrenskraftig i Kina

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.