De fem elementen – Vanligtvis hör du talas om de fem elementen i Tai Chi. De fem elementen består av

Trä – Den grundläggande ställningen. Trä är förknippat med liv i Kina. Något som växer och är i stånd att ta beslut, ge ilska, försvara och alla grundläggande saker i livet.

Eld – med eld menas värme, kärlek och rörlighet. Associeras ofta med stigande händer eller liknande. Liknas vid personers hjärta eller tunga ..

Jorden – Ger skörd, ha överflöd, givande eller fruktbarhet. Symbolen för god balans.

Metall – Detta är symbolen för invärtes rörelser. När du flyttar kroppen tillbaka eller ändrar ställning. Metall förknippas med lungorna.

Vatten – är förenat med nedåtgående rörelser och är en vätska. Det säger du flyttar med motståndaren.
Mellan dessa element har du möjlighet att använda de åtta portarna.

Privacy Policy