Denna del av Kina har alltid ansetts som bördigt. Man har alltid sett många fält med ris, majs, vete och kunnat bedriva ett framgångsrikt fiske i detta område. Andra viktiga produkter som framställts här är lergodstillverkning och hantverk av jade eller pärlor. Lergods har framställts här sedan 1800 år. Mestadels i staden Jingdeshen, bara omkring 100 km nordost från Nanchang. Denna provins är en del av det ursprungliga Kina och kallades Han. De flesta kineser ser sig själva som Han kineser. Senare fraktades porslin och Lergods sydost till kinesiska havet där varorna skeppades över hela världen. Vi fick mycket porslin från denna del av världen till Göteborg. Namnet Nanchang betyder ”välmående söder ” och många människor använder fortfarande namnet ”South Chang”. Nanchang är Jiangxi provinsens huvudstad. Den totala ytan för Nanchang är 7400 kvadratkilometer och totala befolkningen 4400000. I staden Nanchang hittar du nästan 2 miljoner invånare

Privacy Policy