Hur ser Kinas ekonomi ut?

Att ett land har en viss ekonomi har alltid varit något både befolkningen och andra länder varit nyfikna på. Varför? För att se hur landet hanterar varutransporter, inkomster respektive exporter samt hur landet ser på handel av diverse varor och produkter som marknaden erbjuder just nu. Ekonomi kan också handla om hur landet står till när det handlar om löner, arbetslöshet och hur landet ser på skatter och skattefria inkomster. Att prata om ett lands ekonomi handlar också om att se från alla olika aspekter såsom krigsdrabbade länder, länder i kris eller länder där bostäder samt lägenheter skjutits iväg i priser av diverse anledningar. I denna text får du läsa allt om Kinas ekonomi- häng med!

Under flera århundraden har Kina varit ett av de bästa samt mest avancerade civilisationerna i världen, både gällande ekonomi och handel. Många stora uppfinningar som förändrat världen såsom krut, kompass och boktryckarkonsten är från just Kina, något som fördelaktigt hjälpt Kina och dess ekonomi genom historien. Däremot har den ekonomiska politiken successivt blivit allt mer liberal sedan Maos död och det har sedan dess varit mer aktuellt för myndigheter att öppna upp för utländska investeringar och detta har lett till att många utländska företag har kunnat etablera sig i Kina. Men vad har detta lett till? Hur ser Kinas ekonomi ut idag och vad arbetar Kinas befolkningen med för att försörja sig?

Kina – “Landet med den snabbaste växande ekonomin”

Sedan år 2001 har Kina varit medlem i den omtalade organisationen WTO, som står för World Trade Organisation. Denna innovativa och internationella organisation har som grundsyfte att hålla koll och hantera övervakningen av internationell handel samtidigt som målet är att liberalisera den. Sedan dess har Kina fått en inblick i hur handeln fungerar samt att de arbetar mot en mer trygg handel, något som hjälpt ekonomin. Sedan år 2010 har Kina varit det land med världens näst största ekonomi, efter det världsledande landet USA: År 2015 var Kina det land i världen som hade den snabbast växande ekonomin och ligger än idag i framkant när det kommer till ekonomi och handel.

Fattigdom och arbetarklass

Kina har under flertalet år ägnat sig åt att hjälpa samt lyfta miljontals människor ur dess fattigdom. Samtidigt som människor i en lägre arbetarklass fått möjlighet att jobba sig uppåt i sina karriärer. Fattigdomen är dock fortfarande stor och utbredd på Kinas landsbygd, något man vet om och försöker minska på i den mån som det är möjligt. Cirka 18 procent av all Kinas arbetade befolkning består av jordbruksarbetare, och många människor sysselsätter sig dagligen med att arbeta med odlingar, hantering av skörd samt jakt och slakt. De som är bor i storstäder är ofta sysselsatta av många år av utbildning för att sedan arbeta med egna företag, medicin eller forskning.

Kinas ekonomi – Export och investeringar

Kina är ett av de land som är otroligt rika på naturresurser, något som bland annat innebär kol, olja samt järnmalm. Huvuddelen av exporten från landet består till största del av textilier, elektriska produkter, olja och diverse oljebaserade produkter, kemikalier av alla dess slag, vapen samt lättare industrivaror. Kinas investeringar har under de senaste åren ökat ständigt i utlandet där Nordamerika, Afrika och Europa är prioriterade. De senare åren har också servicenäringen växt kraftigt, trots att konkurrensen är tuff och många egenföretagare får kämpa hårt för att klara av vardagen. Europa, USA samt Japan är Kinas allra viktigaste handelspartners trots att exporter till både delar av Asien och Afrika ökar ständigt.

Sammanfattning av Kinas ekonomi

Kina, precis som alla länder på jorden, är totalt beroende av ekonomi och handel. Det är genom dessa som landet går runt, som landet får sina varor och det är baserat på ekonomin som befolkningen arbetar. Det varierar stort vad man arbetar med beroende på var man är bosatt. Ute på Kinas landsbygd är fattigdomen hög och de flesta arbetar inom jordbruk, men i stadsområden är egenföretagare ett vanligt och där sociala tjänster blir allt mer populärt. Efter Maos död har Kina blivit ett land med en mer liberal ekonomisk politik och blev 2001 medlemmar i WTO. Kinas huvudsakliga exporter är bland annat olja och textilier och Kina har under de senaste åren gjort stora investeringar i andra länder.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.