Kinas arbetsmarknad

Kina hamnar ofta under lupp för internationella observatörer – många bevakar det massiva landets utveckling för att upptäcka möjligheter för investering eller kanske för att kunna bemöta konkurrens. Men hur ser situationen ut idag? Arbetsmarknaden är en faktor som är starkt kopplad till Kinas egen ekonomiska politik, men som också påverkas mycket av yttre makrotrender. Under många år har lönerna inom varuproduktion i Kina varit relativt låga, vilket har resulterat i att du kan lyfta upp nästan vilket föremål som helst du har i närheten och kan på botten därav läsa stämpeln ‘Made in China’. Men saker förändras, och vad som förr internationellt främst sågs som ett låglöneland är nu med och sätter världsagendan!

Hur ser då trenderna i Kina ut när det kommer till en arbetares situation? De senaste 10 åren har situationen blivit allt mer balanserad och fördelaktig från en arbetares perspektiv. Marknaden ser dock mycket olika ut beroende på var i landet du befinner dig, då den mer tätbefolkade östkusten som har gått över till en serviceekonomi har en bättre marknad än i de mer glesbefolkade delarna av landet som står för industriell produktion. En modell som har tagits fram för att kunna mäta marknadens tillstånd är ett så kallat index för arbetsmarknadens balans. Den tar hänsyn till tillgång och efterfrågan på arbetare, inkomst, mobilitet samt det sociala skyddsnät som existerar vad gäller anställning.

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft

Enligt en rapport från Beijing Normal University så har den sammanlagda poängen för dessa fyra faktorer gått från 53,6 år 2007 till att ha ökat till 64,7 år 2016. Ett problem som Kina tidigare har stått inför är att de har haft en stor tillgång till arbetskraft, men inte till högutbildad, kvalificerad sådan. Det är en av de saker som har jämnats ut, men det reflekterar också de regionala skillnaderna. De stora områdena har ansamlat högutbildade arbetare, medan rurala områden som ovan nämnt fortfarande är kvar i produktionsindustrier då det är den arbetskraft som står till hand. Det skapar strukturella skillnader områdena emellan, vilket också reflekteras i lönerna mellan de olika områdena.

Hur fördelas inkomster över arbetsmarknaden?

De regionala och industrimässiga skillnaderna som vi har diskuterat ovan ligger också till grund för att lönerna skiljer sig stort mellan olika delar av samhället. Rurala industrijobb ger lägre inkomst än för någon som är högutbildad och jobbat i någon av de större städerna. Det finns dock fortfarande en stor brist på arbetskraft inom vissa industrier, till exempel inom avancerad teknologi där det är svårt att hitta kvalificerade arbetare. Kinas regering har varit mycket närvarande i utvecklingen av arbetsmarknaden, och rapporten från Beijing Normal University visade bland annat att regeringen fortfarande arbetar starkt för att jämna ut och balansera detta, då det är en industri som fortfarande växer så att det knakar.

Arbetares rörlighet

Kinas arbetsmarknad utvecklas till att vara vänligare för arbetares rörlighet på arbetsmarknaden i två olika hänseenden – för det första är det idag lättare att flytta från en plats i Kina till en annan för att lättare hitta jobb. Detta har också bidragit till de regionala skillnaderna, då de som har möjlighet ofta flyttar in till de större städerna för att hitta arbete. För det andra har vi kunnat se en större mobilitet i inkomst. I många västländer kan vi ofta stöta på stora grupper med kinesiska turister som reser världen runt, och industrierna för lyxprodukter har fokuserat allt mer på den kinesiska marknaden som har allt större köpkraft.

Det sociala – säkerhetsnät och diskriminering

Kinas regering har under många år experimenterat med olika sätt att transformera arbetsmarknaden. En av lösningarna de har tagit sig an är skapa ett större säkerhetsnät för arbetare. Efter fyra decennier av reformer och uppluckrande av arbetsmarknaden täcker det sociala säkerhetsnätet vid det här laget de som drabbats av arbetslöshet, men det är fortfarande en lång väg att gå för att jämna ut obalansen. De regionala skillnaderna är Kinas största utmaning, men könsdiskriminering är också på agendan. Kvinnor har blivit allt mer aktiva, men de är fortfarande underrepresenterade på arbetsmarknaden. Att få in kvinnor i arbete kan nog ses som en global fråga, och därmed en fråga vi internationellt kan samarbeta för att hitta lösningar på.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.