Kina har en mycket lång och fascinerande historia som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Det sägs ha hittats spår av Homo Erectus redan 1,3 miljoner år före Kristus. Men själva civilisationerna, det vill säga samhällen och andra bosättningar, uppstod mellan år 4 000–6 000 före Kristus. Det finns ingen exakt tidpunkt för när den första civilisationen uppstod men vi vet att det hittades ben i en grotta nära Peking redan omkring år 5 000 före Kristus. I samband med att ben hittades kunde det avgöras att de var jägare som både hade verktyg och kunde göra eld. Därifrån har forskare också kunnat lista ut på ett ungefär hur människorna levde på den tiden.

Ett par tusen år senare började det skapas sidentyger i Kina som senare skulle bli en av landets mest välkända exportvaror. En annan vara de började producera vid samma tidpunkt var bearbetad jade, vilket är en stenart som skimrar grönt. Efter att landet skapat sig en skrift cirka 1 500 före Kristus och det hittats benbitar med skrifter, har människan en bättre idé om landets historia. Vid den här tiden hade det börjat växa fram samhällen och den enklare bondekulturen som vart lämnade plats till ett mer komplicerat leverne. Längst upp på samhällsstegen var handelsmän och på botten av densamma befann sig slavarna. Denna kungaätt följdes därefter ända fram till 1912 efter Kristus då landet blev republik.

Den förste kejsaren

Efter att landet plågats av ett krig mellan ett antal stater enades de när Qins armé tvingade resten av staterna att enas under Shi Huangdis styre. Shi Huangdi gav sig själv titeln “Qin Shihuangdi, vilket betyder Huang förste kejsare av Qin, på ett ungefär. Under sin tid som kejsare arbetade han för att skapa ett sammanhållet rike under en stark centralmakt. Han lyckades med en rad förbättringar, bland annat förlängdes vägarna, försvarsmuren mot norr byggdes ut och han såg till att Kinas skriftspråk, måttenheter och mynt blev enhetliga. På så sätt kunde de sedan användas över hela riket. Shi Huangdis gick bort 210 före Kristus och år 1974 hittades hans grav i närheten av Xian.

Först i världen

Kina har varit först i världen när det kommer till flera tekniska och kulturella framsteg. Idéerna och nyheterna har med tiden blivit värdefulla för hela mänskligheten. Några kinesiska uppfinningar som vi fortfarande använder idag är siden, papper, porslin, skottkärran, kompass, krut och en av de bästa, tryckta böcker. Ytterligare en sak kineserna uppfann är akupunktur. De användes i tron om att det kunde bota sjukdomar. Kina var även väldigt framstående inom andra områden, framförallt konst, matematik och filosofi. En ämbetsman och filosof, Konfucius, var en av de mest inflytelserika männen genom tiderna. Han levde på 500-talet före Kristus och hans tankar användes i läran bland de härskande klasserna i ett par tusen år.

1900-talets Kina

Kina hade två stora samhällsomvändningar under 1900-talet. Den första skedde 1911/1912 och innebar slutet för dynastier. Nationalistpartiet tog över makten och arbetade hårt för att skapa en revolution som de trodde skulle lösa alla landets problem. Det slutade med uppror 1911 och 15 provinser förklarade sig självständiga. 1912 blev Kina officiellt republik och de fick sin första president. Den andra stora samhällsomvändningen skedde 1946 när det blev krig, det pågick tre år och slutade med att kommunisterna besegrade nationalisterna. Självklart var det inte allt som skedde under 1900-talet, övriga händelser inkluderar Japans attack 1937, det stora språnget, en femårsplan som började 1957 och vars syfte var att få Kina till att komma ifatt Storbritannien ekonomiskt.

2000-talets Kina

Under 2000-talet har det hänt en handfull intressanta saker i Kina. Den första kinesiska astronauten skickades ut, de olympiska spelen anordnades i Peking år 2008 och Kina har under de senaste åren växt enormt ekonomiskt. De blev 2010 den näst största ekonomin, efter att ha passerat Japan. 2013 investerades det mycket pengar i hamnar, vägar, broar, järnvägar och så vidare. Kina kommer troligtvis att fortsätta utvecklas och ligga på toppen i många avseenden. Det vi berättat om hittills är endast en liten del av Kinas historia, det finns mycket mer intressant att läsa om. Det är även intressant att ser hur landet kommer att fortsätta utvecklas inom den närmaste framtiden.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.