Kinesiska muren

De flesta har någon gång hört talas om kinesiska muren. I korta drag är det en serie militära försvarsmurar som ligger i norra delen av Kina. Delar av muren har byggts i flera omgångar, från 300-talet före Kristus och fram till första delen av 1600-talet. Alla delar finns dock inte kvar. Idag mäter den cirka 6 000 kilometer, men tidigare har den uppmätts till hela 21 000 kilometer.

Kinesiska muren är minst sagt en mäktig byggnation. Den är till exempel världens längsta byggnadsverk och världens största militära försvarsstruktur. Den är listad som ett världsarv av Uneso sedan 1987 och sedan 2007 är muren också ett av världens sju nya underverk. Det är därför inte särskilt svårt att lista ut att kinesiska muren även är en stor turistattraktion, till och med en av världens största sådana.

En mur med lång historia

Den kinesiska muren har en lång historia som sträcker sig ända till 300-talet före Kristus. Kinas första kejsare, Qin Shi Huangdi, tros vara en av dem som påbörjade arbetet med muren då han började utöka och sammankoppla tidigare försvarsmurar till en sammanhållen sådan. Murens historia är över 2 000 år gammal och det finns mycket som kan berättas om denna långa och gamla byggnation.

Den delen av muren som de flesta turister väljer att besöka ligger utanför Peking och byggdes först på 1560-talet under ledning av kejsare Longqing. Till en början var syftet med muren att skydda Kina från stammar i nord, till exempel Xiongnu, mongoler och manchuer. Ett annat syfte tros på senare tid även ha varit att förhindra kinesiska invånare att fly från skatter och militära plikter i landet.

Kinesiska muren idag

Idag är inte kinesiska muren i bruk på samma sätt som tidigare, men däremot är det en mycket viktig del av den kinesiska historian. Idag är det delarna från Mingdynastin som främst är representerade, men det finns också äldre delar av muren kvar. Från Mingdynastin är cirka 82 % av bebyggelsen kvar, men bara 8 % av det är i sitt ursprungliga skick.

Det finns delar av muren som ibland kallas för Djingis Khans mur, då de gränsar till (och även till viss del ligger i) dagens Mongoliet. Det gäller främst delar av Jindynastins försvarsvallar i norr. Det har länge sagts att muren kan ses från månen, men det är en myt. Det är dock en historia som lever kvar än idag och som berättas om och om igen.

Murens benämningar och betydelser

Kärt barn har många namn, brukar det heta och det kan även sägas om den kinesiska muren. På kinesiska heter den Chángchéng, vilket betyder “den långa muren”. Det brukar dock översättas till “stor mur” istället (därav engelskans benämning The Great Wall). Benämningen på muren har funnits lika länge som muren själv. Den kallas även för Wan li chang cheng, vilket betyder “den tiotusen mil långa muren”.

I många omgångar har inte kinesiska muren haft något specifikt namn, men benämnts på flera olika sätt. Några exempel är “fästningsvall”, “gränstrakt”, “barriär”, och “gränsmur”. Handynastins del av muren har även kallats för jorddrake emellanåt, och det på grund av materialet som den är byggd av. Sedan 1900-talet och framåt har dock kinesiska muren (The Great Wall) varit den enhetliga benämningen på denna mäktiga mur.

Kinesiska muren som turistattraktion

Idag är kinesiska muren en stor turistattraktion, till och med en av världens största sådana. Varje år beräknas cirka 10 000 000 turister besöka någon del av muren, inte minst den del som är belägen strax ovanför Kinas huvudstad Peking. Dessa delar är bland annat Badaling, Jinshanling, Mutianyu, Simatai och Juyongguan. De har med åren blivit renoverade flera gånger för att kunna underlätta för turismen.

Sammanfattning

Den kinesiska muren har en lång historia som sträcker sig från tiden före Kristus och fram till idag. Den har byggts på i omgångar med syfte att försvara Kina från stammar, men också för att den kinesiska befolkningen inte ska kunna smita. Idag räknas den som ett världsarv och är en av världens främsta turistattraktioner. Den röstades även fram som ett av världens sju nya underverk, vilket visar på dess betydelse.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.