Religion i Kina

Kinesisk religion kan definieras på flera olika sätt. Islam, kristendomen och judendomen utövas av befolkningen i Kina men oftast är de inte inräknade i definitionen som kinesiska religioner. I Kina utövar mer än hälften av befolkningen kinesiska folkreligioner, så som Schamanism, Taoism, Konfucianism och förfädersdyrkan. Buddhism, Taoism och Konfucianism räknas som de tre traditionella religionerna eller filosofierna i Kina. Schamanism, förfädersdyrkan och spådomskonst var vanligt under Kinas begynnelse. Förfädersdyrkan handlar förutom om att vörda sina förfäder och även att du kan kommunicera med dem. Deras andar ansågs ha stor inverkan på människors liv och de hade olika sätt att ställa frågor samt tillbedja sina förfäder.

Denna typ av religion innebar också offrande till både förfäderna och de olika gudarna som tillbads. När en furste dog begravdes de med både vapen, smycken och offer, speciellt djuroffer. Det gjordes bland annat speciella offerkärl och gravfiguriner av brons och lera, endast för att följa med i gravar. Förr kallade kineserna den högsta härskaren för Shangdi och jordens härskare ansågs ha ett förhållande med denne. Senare byttes dock Shangdi ut mot himmelen och till följd kallades härskaren för himmelens son. På denna tiden fanns även schamaner som kunde sätta sig i trans och på så sätt tala med andar och gudar. Dessa schamaner hade även en stor roll i samhället.

Konfucianism

Konfucianismen är egentligen något som anses vara en social livsfilosofi snarare än en religion. Dock används offrande till gudar och en hel del ritualer. Konfucianismen härstammar från Konfucius, en filosof som levde runt 500 år före Kristus som även kallas Kong Fuzi. Många klassar Konfucianismen som en statsideologi och den är mycket hierarkisk. De traditionella sederna i Kina är väldigt viktiga inom konfucianismen och de förespråkar god moral, ett gott liv och god mat. I denna religion finns något som kallas De fem banden, som är relationer som ligger till grund för ett fungerande samhälle. Religionen innebär ett mycket rituellt liv med stor familjeinriktning. Detta tankesätt har präglat Kina i flera tusentals år.

Taoism / Daoism

Daoism kallas även taoism och är en av de tre stora religionerna eller filosofierna i Kina. Denna tradition sägs komma från två historiska (eller mytiska) personer vid namn Lao Zi Zhuang Zi. Lao Zi sägs ha levt på Konfucius tid. Daoismen är ganska mystisk och svår att förstå, men den handlar i grunden om att eftersträva ett ursprungligt stadium. De tillber ingen gud utan det handlar mer om att hitta vägen till insikt och kunskap. Det talas om “det absoluta” och begreppet dao anses inte möjligt att precisera. Dao betyder vägen när det översätts, men det står också för det absoluta och beskrivs som den högsta kraften i universum.

Buddhism

Buddhismen kom till Kina tidigt, men inte lika tidigt som de två ovannämnda. Buddhismen gjorde sitt intågande på 100-talet efter Kristus och kom från Nepal. Buddhismen har utvecklats mycket efter sitt intågande i Kina och kontakten med dess gamla kultur. Buddhismen växte sig starkare från 300-talet och framåt efter Kinas splittring i olika dynastier. De daoistiska idéerna var en slags kanal som buddhismen spriddes genom och för att göra den buddhistiska tron enklare att förstå för kineserna. Buddhismen grundas i läran från Siddharta Gautama Buddha och består i grunden av de fyra ädla sanningarna. Det finns ett lidande i livet som endast kan lösas genom den åttafaldiga vägen.

Sammanfattning

Det finns alltså tre religioner, eller filosofier, som är störst bland befolkningen i Kina; buddhism, daoism och konfucianism. Dessa tre utger mer än 80 procent av Kinas befolkning. Men det finns också andra religioner i Kina, samt att det även finns de som inte utövar någon religion. Enligt en undersökning år 2010 var runt 12 procent av befolkningen i Kina ateister. När det kommer till de tre stora världsreligionerna islam, kristendom och judendom i Kina så existerar de, men det är inte en så stor andel av befolkningen som utövar dem. Kristendom är störst av dessa med 2,4 procent och islam kommer efter med 1,7 procent.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.