Vad är kultur?

Kultur handlar ofta om traditioner och riter, musik, kläder och lekar. Men inkluderar också befolkningens vardag såsom religion, matseder samt vett och etikett och oskrivna lagar i samhället. Men det kan trots detta vara svårt att sätta fingret på exakt vad som menas med begreppet “kultur”. Vanligtvis definierar man en kultur utefter värderingar, språk och beteenden som man för vidare i generationer och som blir en naturlig del av samhället. Kinas kultur räknas som en av världens äldsta kulturer, om inte den äldsta, och det fina med Kinas kultur är att de under mer än 5 000 år kontinuerligt har dokumenterat sin historia och kultur vilket gör den unik i sitt slag.

Landet Kina ligger beläget mitt i östra Asien och har i folkmun sedan länge blivit benämnt som “Det himmelska riket”. Det finns gott om spår som visar vilket inflytande Kina har haft ute i världen under sin långa historia. Exempelvis arkeologiska fynd, litterära storverk och mycket mer. Startskottet för den kinesiska kulturen tror man var den så kallade “Gula kejsaren”. Man menade på att denna kejsare hade speciella förmågor och att han var en mycket vis man. I de gamla kinesiska legenderna kan man få höra berättelser om hur kinesiska gudar på olika sätt började att överföra kulturen på människorna. Cangjie exempelvis, var enligt legenden den gud som uppfann de kinesiska tecknen.

Religion

Basen i den kinesiska uråldriga kulturen är tre religioner, buddhismen, konfucianismen och daoismen. Här räknas daoismen som en av de viktigare delarna av den kinesiska kulturen, och något som är centralt i daoismen är det som man kallar för “universums mystiska väg” eller helt enkelt bara “vägen”, “dao” på kinesiska. Konfucianismen handlar mer om regler för hur man bör leva sitt liv, uppföra sig och behandla sin familj. En slags moralisk mätsticka skulle man kunna säga. Buddhismen hittade till Kina via Indien och har sedan 67 år e kr haft en stor inverkan på kinesisk kultur. Buddhismen är en religion som fokuserar mycket på meditation och att nå ett stadie av total frälsning.

Vett och etikett i Kina

En stor del av kulturen i ett land eller en världsdel handlar om folkets oskrivna lagar för hur man ska bete sig i sociala sammanhang eller med sin familj och bekanta. Den kinesiska kulturen är inget undantag. Om du är ny besökare i Kina finns det en del seder och annat du behöver känna till för att inte göra bort dig eller uppfattas som oförskämd eller otrevlig. Du ska exempelvis alltid skaka hand med den som är äldst i familjen först, på så vis visar du respekt. När du ska ge en kines något ska du ge detta med båda händerna för att verkligen visa vördnad och att detta är något viktigt och fint.

Vett och etikett inom affärsvärlden

Eftersom kineserna är mycket driftiga och arbetsamma innebär detta att de även gör mycket affärer med andra länder, även Sverige. Men det är stor skillnad på svensk sed och kultur och den kinesiska, vilket man måste ha i åtanke om man ska göra affärer med en kines. Det vill säga om du inte vill göra bort dig och gå miste om lukrativa affärsmöjligheter. Till att börja med bör du alltid ha med dig en present när du ska träffa din kinesiska affärspartner. Tänk dock på att du lämnar över presenten till den som är äldst i gruppen och att du som sagt använder båda händerna vid överlämnandet.

Sammanfattning

Den kinesiska kulturen är en av våra äldsta som sträcker sig 5 000 år tillbaka i tiden. Det är mycket viktigt för kineserna att man visar respekt och vördnad och vett och etikett (på kinesiskt vis). Den här kulturen har mycket att bjuda på vad det gäller filosofi, arkeologi, och litterära storverk. Och tack vare att kineserna varit så bra på att dokumentera och bevara kan vi även idag få njuta av konst och idéer som är flera 1 000 år gamla. Daoismen är en viktig del av kinesisk kultur och har på många sätt präglat den sedan dess intågande i Kina för cirka 2 500 år sedan.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.